След потопа в Берковица откриха дарителската сметка за набиране на средства за подпомагане на засегнатите, съобщиха от Общината.

Община Берковица

Поройният дъжд наводни приземния етаж на детска градина (ДГ) "Малина" и предизвика множество щети. Детската градина ще бъде затворена до петък - 16 юни, включително.


След потопа в Берковица: Втори ден продължава борбата с щетите

По желание на родителите, посещенията на децата могат да се пренасочат към ДГ "Звънче" и ДГ "Пролетна дъга". За допълнителна информация може да се свържете с екипа на ДГ "Малина".

Община Берковица

Припомняме, че военнослужещи от Сухопътните войски помагат за преодоляване на последиците. В града обявиха и бедствено положение, след като потопа наводни десетки къщи. Водата отнесе автомобили, а пътища са разрушени.

Община Берковица

Предприети са извънредни мерки от държавни и местни органи.

Банкова сметка на Общината в лева за дарения на парични средства за преодоляване щети от бедствия:

Титуляр: Община Берковица
IBAN: BG35 UBBS 8002 8413 8709 05
BIC code: UBBSBGSF
Банка: ОББ АД – клон Берковица, пл. “Йордан Радичков“ № 1
Код за вид плащане: 44 51 00 /Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната
или
Код за вид плащане: 44 52 00 /Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина
Необходимо е в платежното нареждане дарителите да посочат основание „Наводнение“ или друга специална цел, за която правят дарението.

Община Берковица

Във връзка с изискванията на законодателството за прозрачното и целесъобразно изразходване на дарените средства, дарителите следва да се свържат на e-mail: ob@berkovitsa.com или на тел. 0953/89-151, 0953/89-152 - от понеделник до петък, от 8:30-17:00 часа и да предоставят контактна информация за сключване на договор за дарение.

Допълнителна информация може да получите на сайта на Община Берковица - bit.ly/3p9xv8y