/ iStock/Getty Images
Център за домашни грижи бе открит в Монтана. Той е изграден от Българския червен кръст по проект "Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания" с подкрепата на Норвежката асоциация на местните и регионални власти.

Центърът се помещава в основно ремонтирана общинска сграда на улица "22 септември" 44 в Монтана.

Петима души от персонала на Дома за стари хора във Вълчедръм са с COVID-19

В него ще работят 10 души - медицински сестри и домашни помощници. Те ще помагат на възрастни хора и на такива с трайни увреждания и хронични заболявания за справяне с ежедневните дейности от бита, за пазаруване, за придружаване за прегледи и изследвания и т.н.

Медицинските сестри ще полагат и медицински грижи за същите хора - превръзки, следене на физиологичните им показатели, ще оказват контрол върху правилното и редовно приемане на медикаменти и т.н.

Работещите в центъра за домашни грижи ще обучават членовете на семействата на възрастни и хронично болни хора как да се грижат за своите близки.
БТА