Въведен е режим на водоползването в ловешкото село Пресяка, махала “Гъбрака".

Водоподаването ще бъде осигурено от 17:00 до 08:00 часа, съобщиха от Общината. Причината за режима е силното намаляване на дебита на водоизточника на селото.

Със заповед на кмета на Ловеч Корнелия Маринова се забранява ползването на питейна вода за миене на улици, дворове, поливане на зелени площи, моторни превозни средства, балкони и други.

От ВиК в Ловеч съобщиха, че поради реконструкция на водопроводната мрежа, ще бъде спряно водоподаването за част от жк. ”Младост” в Ловеч днес от 9:00 до 17:00 часа.
Даниела Балабанова. БТА