/ Община Горна Оряховица
С шест месеца - до 2 юни 2021 г., се удължава предоставянето на безплатни мобилни здравно-социални услуги в Ловеч. Те се осигуряват по проект "Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в Община Ловеч" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съобщават от общинската администрация.

Пo проекта 146 лица с увреждания, включително с хронични заболявания и възрастни хора над 65 години в невъзможност за самообслужване, ще продължат да получават здравно-социални услуги по домовете си до 2 часа на ден. Ангажирани с предоставянето на услугата са шест медицински специалисти, 24 социални асистенти и шофьор, обезпечаващ мобилната работа.

Одобреният бюджет за Община Ловеч по процедурата е за над 160 хиляди лева, от които европейско финансиране е 136 хиляди лева и национално съфинансиране - 24 хиляди лева.

Предоставянето на услугите е започнало на 1 декември 2019 г. и е било с първоначална продължителност една година, посочват от администрацията.
БТА