Зелено бъдеще за ДГ Първи юни- база Зорница, с помощта на деца и родители
Зелено бъдеще за ДГ Първи юни- база Зорница, с помощта на деца и родители / ДГ Първи юни
Деца, родители и персонал от ДГ "Първи юни" - база "Зорница" участваха в облагородяване на дворното пространство и засаждане на широколистни дървета и храсти. Дейността е свързана с разработен и одобрен проект "Зелено бъдеще за ДГ "Първи юни" - "Зорница" по програмата финансирана от общинския бюджет-  "Благоустрояване и озеленяване в община Кюстендил".
С изпълнение на дейностите, предвидени в проекта, децата на ДГ „Първи юни” – „Зорница” ще разполагат с нов кът от дворното пространство за игри и отдих на открито.

Зелено бъдеще за ДГ Първи юни- база Зорница, с помощта на деца и родители
ДГ Първи юни

Зелено бъдеще за ДГ Първи юни- база Зорница, с помощта на деца и родители
ДГ Първи юни

Зелено бъдеще за ДГ Първи юни- база Зорница, с помощта на деца и родители
ДГ Първи юни

Зелено бъдеще за ДГ Първи юни- база Зорница, с помощта на деца и родители
ДГ Първи юни

Проектът предвижда следните дейности: Закупуване и монтиране на беседка; въртележка с пейки, а така също и засаждане на над 20 бр. широколистни дървета, засяване на 150 кв.м. от дворното пространство с тревна смес, засаждане на цветя.

Зелено бъдеще за ДГ Първи юни- база Зорница, с помощта на деца и родители
ДГ Първи юни

Зелено бъдеще за ДГ Първи юни- база Зорница, с помощта на деца и родители
ДГ Първи юни

„По традиция полагаме постоянна грижа за поддържането на красив двор, а това изисква много усилия, ентусиазъм и средства. Добре озелененият двор е начин за справяне със запрашеността, шума, замърсяването и ще осигури още по-добри възможности за контакт на децата с природата. Съвместният труд при почистване и озеленяване на дворното пространство и участието на децата, наравно със своите родители и персонал, ще бъде най-добрия пример, който ще засили положителното отношение и отговорност по опазването на околната среда от всички“, каза за Дарик директорът на ДГ “Първи юни” Даниела Виткова.

Зелено бъдеще за ДГ Първи юни- база Зорница, с помощта на деца и родители
ДГ Първи юни

Зелено бъдеще за ДГ Първи юни- база Зорница, с помощта на деца и родители
ДГ Първи юни

Дарик- Кюстендил