/ iStock/Getty Images
Със 180 е намалял броят на учениците в общообразователните училища в Кюстендилска област през учебната 2019/2020 година, в сравнение с предходната, съобщиха от териториалната статистика.

Библиотека в Кюстендил възобновява работата си, върнатите книги ще бъдат под карантина

Броят на учениците във всички видове общообразователни училища е бил 8 600.
Общообразователните училища в област Кюстендил през учебната 2018/2019 година са напуснали 230 ученици, от които 209 в основното образование.

От тях най-голям е относителният дял на учениците, които са напуснали по семейни причини - 64,3 процента, следван от напусналите поради заминаване в чужбина - 29 на сто.

Най-малката община в България е увеличила населението си с над 7 %

През 2019 г. основно образование в общообразователните училища в областта са завършили 1 024, а средно образование - 374 ученици.
БТА