/ Маргарита Петрова
Започна реконструкцията на парк „Николай Хайтов” в Сапарева баня. Предстои изграждане на спортно съоръжение/ футболно игрище/, съоръжение за достъп за хора с увреждания, санитарен възел за посетители, детски площадки, тематично свързани с планинския туризъм и други спортове.

Фолклорен празник в Сапарева баня

Реконструкцията на парковото пространство включва още и озеленяване на парка с подходящи дървесни видове и поставяне на нови информационни табели за популяризиране на парка, както и конструиране на осветление на футболното игрище, тоалетна и увеселителните съоръжения.

Продължителността на проекта е 22 месеца, а партньор на Бенефициента - Община Сапарева баня от сръбска страна е община Сокобаня, окръг Зайчар.

Сапарева баня отново е домакин на „103 градусов хоровод - надиграване”

Беше даден старта и на още един значим обект за община Сапарева баня, който ще бъде финансиран от Инвестиционна програма минерални води към Национален доверителен екофонд и съфинансиран от общината по проект: „Подобряване и разширяване на ефективното използване на минералните води от находище „Сапарева баня".

Проектът включва изграждането на резервоар за минерална вода с обем 1000м3 с 2 броя камери с вместимост по 500 м3 всеки, изграждане на довеждащ водопровод от каптажната шахта на сондаж 1 ХК до новопроектирания резервоар, реконструкция на помпената станция на устието на сондажа и изграждане на 3 ревизионни шахти.
Дарик- Кюстендил