Премахват десетки тополи в Кюстендил, били опасни
Премахват десетки тополи в Кюстендил, били опасни / netinfo

  Наличието на множество потенциално опасни дървета и дървета с преминал турнус на сеч- предимно тополи, засадени основно по поречието на р. Банщица и Колушко дере, е установила проверка на територията на община Кюстендил.

   Специална комисия назначена от кмета П. Паунов му предлага, на основание чл.30 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система:

  1. Да издаде заповед за отсичането на следните дървесни видове:
- два кавака на бул.”Дондуков” в близост до ул.”Овощарска” срещу метан- станцията;
- три кавака намиращи се на р. Банщица в близост до общежитието на ул.”Овощарска” ;
- тополите с преминал турнус на сеч, намиращи се на бул.”Раковски” в отсечката между мебелен магазин “Йотин” и моста при бившия завод “Марек”;
- тополите по бул.”Дондуков” покрай р. Банщица;
- поетапно отсичане на тополите при театъра и подмяната им с групи от декоративни дървета /червен дъб, конски кестен/ ;
- един кавак, намиращ се пред бл. 56 и бл.58;
- две тополи пред бл.54 в кв.”Осогово” ;
- един орех и една топола при пицария “Уест” и два кавака при бл.97 в кв.”Запад”;
- каваците в двора на Гимназията;
- група тополи по улица “Шейново” до черква “Свети Мина”, като на мястото на отсечените тополи да се засадят групи декоративни видове;
- тополите пред бившето Военно окръжие по ул.”Цар Освободител” и срещу бензиностанция “Петрол”;
- кавак на ул.”Колуша” в участъка между ул.”Цар Освободител” и паметника в кв. “Колуша”;
- каваци на ул.”Цар Освободител” при бензиностанция “Шел”;
- тополите в градинката при Спа-хотел “Стримон”;
- топола при Историческия музей на ул.”Неофит Бозвели” №20;

  2. Тополите на ул.”Цар Освободител” при спортната площадка в кв.”Запад” да бъдат санирани на височина 6-8 м от земята.

  3. Отсечените дървета да бъдат заменени с подходящи декоративни видове при следващото сезонно засаждане.

Председател на комисията е Борислав Крумов – секретар на Община Кюстендил

и членове:

1. Ирина Велкова – ст. експерт “Екология” при Община Кюстендил

2. Ева Гоцева – ландш. архитект при Община Кюстендил

3. Десислава Стойнева – озеленител при ОП “Чистота”

4. инж. Диана Ванкова – експерт при РИОСВ София

5. инж. Петър Димитров – ст. лесничей при ДЛС “Осогово” .