/ Влади Владимиров
"Осигурените финансови средства за зимното поддържане на четвъртокласната пътна мрежа в Община Кюстендил за зимния период на 2020/2021 г. са 770 000 лв.", съобщи Ивайло Чалъков - експерт "Отбранителна и мобилизационна подготовка" към община Кюстендил.

Не са предвидени средства за допълнителни разходи при аварийно-възстановителни работи. Уличната мрежа в Кюстендил, както досега, ще се поддържа от общинското предприятие "Чистота".

Какво ще е времето през декември и ще има ли сняг за Коледа (ВИДЕО)

Проведена е и процедура за обществена поръчка за определяне на фирма за поддръжка на четвъртокласната пътна мрежа на територията на Общината.

"РПК "Наркооп" и останалите кооперации са ангажирани с осигуряването на стоки от първа необходимост в обектите си в населените места в общината, а болницата и Центърът за спешна помощ имат готовност да осигурят лекарства за спешна помощ при зимни условия на територията на Общината", каза Чалъков.

Създадена е и организация за подготовка на училищата и детските градини за работа при зимни условия.
БТА