Иван Андонов обяви регистрацията на МИГ Невестино- Кюстендил и готовност за кандидатстване пред европейските фондове
Иван Андонов обяви регистрацията на МИГ Невестино- Кюстендил и готовност за кандидатстване пред европейските фондове / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил
Общински съвет- Кюстендил ще гласува решение за даване на съгласие за имуществена вноска, в размер на 29 500 лв. в Сдружение с общественополезна дейност “МИГ Невестино- Кюстендил”. Средствата са необходими за обезпечаване на оперативните разходи по прилагане и изпълнение на Стратегията за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони.
При осигурен ресурс, Стратегията ще получи максималния възможен брой точки- 5.

Съветниците трябва да допълнят решение от предишната сесия, касаещо кандидатстване по ОП “Региони в растеж”, приоритетна ос- 5 “Регионална социална инфраструктура”. След указания на Управляващия орган по програмата се променя вида на социалната услуга, от Център за обществена подкрепа в Дневен център за деца с увреждания с включване на дейности за ЦСРИ. Общата стойност на проекта е 515 000 лв.
 
Дарик- Кюстендил