Изнесени каси на дирекция "Местни приходи" по селата в община Кюстендил
Изнесени каси на дирекция "Местни приходи" по селата в община Кюстендил / Дарик,архив
Като много успешна определи мярката за повишаване на събираемостта на местните данъци и такси, с изнесени каси по селата от общината, заместник- кметът Кюстендил Надя Каратова. Тя отчете, че ако през първата година- 2009 г., са били събрани 10 164 460 лв., то през 2017 година събраната сума е над 20 млн. лв., а през 2013 година е достигнала 23 млн. лв.

Над 20 000 лв. са събрани през миналата година, чрез възможността да си платиш данъците и таксите към общината през интернет, от вкъщи или от работното място.

За стари задължения, община Кюстендил е завела и изпълнителни дела чрез държавните и частните съдебни изпълнители, като са събрани близо 40 хил. лв.
 
Дарик- Кюстендил