/ Маргарита Петрова, Дарик
Община Дупница обяви подбор на персонал за предоставяне на мобилни-интегрирани здравно-социални услуги по проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания".

Община Дупница търси да назначи ел. техници

Търсят се специалисти за следните длъжности: психолог - 1 бр., санитари – 6 бр., шофьор - 1 бр., медицински специалисти - 8 бр., рехабилитатор/кинезитерапевт - 2 бр. и артерапевт - 1 бр.

Персоналът се назначава на трудови договори/граждански договори на база на квалификация, така че да изпълнява заложените в проекта дейности, с месторабота “Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или домашна среда”, находящ се в жк.”Дупница”.

Oбщинa Дупница пpиeма зaявлeния зa вĸлючвaнe в мexaнизмa "Личнa пoмoщ"

Документите по образец се получават или от деловодството на Община Дупница или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Дупница - Раздел Обяви и Съобщения/Други Обяви.

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на администрацията до 30 август, включително.

Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 04 септември. Телефон за информация: 0701/5-92-95