/ netinfo
Кметът на Община Дупница инж. Методи Чимев ще внесе докладна записка до Общински съвет с искане за разрешение за закупуване на сграда за кметството в село Яхиново.

Община Дупница ще получи 1 300 000 лв. за нови детска градина и физкултурен салон

И в момента, администрацията на селото се намира в сграда, която е собственост на НАРКОП, за което се заплаща наем. Лицензиран оценител е направил оглед на сградата, определената цена е 92 000 лв. За да се пристъпи към закупуване е необходимо решение на ОбС-Дупница.

Община Дупница търси фирма за сметосъбиране и сметоизвозване

Закупуването на сградата е част от списъка с капиталови разходи заложен в бюджета за 2018 година. Ако общината стане собственик на сградата по нея биха могли да се правят и ремонтни дейности. Преди няколко години, за да разреши подобен проблем със сградата на кметството в с. Самораново, община Дупница изгради нова сграда, в която сега се помещават както кметството, така и местното читалище.