ОбС - Сапарева баня прие бюджета за 2016 година
ОбС - Сапарева баня прие бюджета за 2016 година / Маргарита Петрова,Дарик радио

ОбС - Сапарева баня прие бюджета за настоящата 2016 г. Бюджетът бе приет с подкрепата на девет от общинските съветници, а останалите четирима гласуваха ''против''. Окончателната рамка на бюджета е 7 303 558 лв. Тя бе приета след предложените промени от зам.-председателя на ОбС Николай Фарфаров, с които поиска да бъдат отпуснати допълнителни средства за читалищата в общината и за един от спортните клубове. С пълно мнозинство съветниците дадоха съгласие да се отпуснат допълнително 2 000 лв. за читалищата и 1 500 лв. за Клуба по биатлон и лека атлетика. Така средствата за читалищна дейност за тази година стават 12 000 лв., а за Клуба по биатлон и лека атлетика - 3 000 лв.
С пълно мнозинство от 13 гласа бе приет отчетът за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през изминалата 2015 г. Беше приета и Стратегията за управление на общинска собственост за периода 2016 - 2019 г.