ОбС Дупница прие бюджета за 2016 година
ОбС Дупница прие бюджета за 2016 година / netinfo

Предложения за допълване на бюджета бяха направени от д-р Лорета Николова от „Народен съюз", като тя подчерта, че това са принципни промени и не касаят допълване на финансови средства. Сред тях да се да се предвидят средства за организациите с нестопанска цел, да се промяна на текст, който да гарантира получаването на средствата за маломерните паралелки, както и да се задължи кмета до 20 февруари да предостави информация за изпълнените проекти.

ОбС Дупница прие бюджета за 2016 година
netinfo

 

 

Предложения обаче могат да се правят само преди общественото обсъждане обясни юриста на ОбС Милен Попов. На това Николова контрира, че поискала проект на бюджета преди общественото обсъждане, но такъв все още не е бил изготвен и не е могла да се запознае детайлно с него.

ОбС Дупница прие бюджета за 2016 година
netinfo

 

Предложенията на д-р Николова бяха подложени на гласуване, но не бяха приети от колегите й. Проекто-бюджета беше приет с 24 гласа за на съветниците от ГЕРБ, ОДБ - СДС, ЕНП, „Движение 21", РБ, Йонко Гергов и БДЦ, „против" гласуваха д-р Лорета Николова и Ивайло Шаламанов от „Народен съюз", въздържал се" гласуваха БСП и Спас Андреев от „Народен съюз". Като цяло бюджета беше определен като консервативен и изпълним, част от съветниците имаха известни резерви към документа, но въпреки това го подкрепиха. Пламен Соколов от „Движение 21" коментира, че гласува за, но „с отвращение".

Бюджетът ще бъде в рамките на 23 766 991 лв.

7 300 000 лв. са заложени постъпления от местни приходи.