НУ Св. Климент Охридски с проект за озеляване и благоустрояване на двора
НУ Св. Климент Охридски с проект за озеляване и благоустрояване на двора / Влади Владимиров
Начално училище „Св. Климент Охридски”- Кюстендил, с партньорството на ПМГ ще реализира проект, финансиран от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, по приоритетна ос- Благоустрояване и озеленяване в община Кюстендил. Той е на стойност близо 2 000 лв. и цели засаждането на 20 дървета в западната част на двора, граничещ с детската градина, ремонт на пейки и оформянето в една от зелените площадки на кът с „река” от речни камъни.
Инициативата за кандидатстването с проекта е на Обществения съвет към Началното училище с председател Калина Пеева. Срокът за изпълнение е 3 месеца.

НУ Св. Климент Охридски с проект за озеляване и благоустрояване на двора
Влади Владимиров

„Първо, предстои  почистване и подготовка на предвидените площи за озеленяване, като дейностите  ще бъдат  на 17 май от 13, 30 ч. Каним обществеността от квартала, ученици, родители и учители,  и партньорите от ПМГ. Следва озеленяване, ремонтиране на пейките в двора. Разходите са купуване на растителност, тревна смеска, ограничители за трева, доставка на речни камъни, дървен материал и др. възлизат на- 1993, 50 лв. Приносът на НУ е доброволния труд за осъществяването на проектните дейности”, каза Евелина Димитрова, директор на Началното училище в Кюстендил.

НУ Св. Климент Охридски с проект за озеляване и благоустрояване на двора
Влади Владимиров

„Ние сме в една сграда и общ двор. Двете училища се допълваме. Нашите ученици в профил- химия и биология, в часовете по СИП ще вземат дейно участие в изпълнение дейностите по проекта, каза зам.- директорът на ПМГ Галина Стоименова. Тя уточни, че дворът на двете училища е най- големия в Кюстендил- 17 дка, но е и един от най- облагородените.

Ще бъде поставена и информационна табела, за изпълнението на проекта.
 
 
Дарик- Кюстендил