Изграждане на къщи за гости и купуване на земеделска техника искат от МИГ Разметаница
Изграждане на къщи за гости и купуване на земеделска техника искат от МИГ Разметаница / Маргарита Петрова, Дарик- Кюстендил, архив

Oбщественo обсъжданe във връзка с разработената Стратегията до 2020 г. на МИГ - „Разметаница" бе насрочено за идния четвъртък, от 17,30 часа в заседателната зала на Община Дупница. На събранието ще бъде внесена яснота по финансовите параметри за проекто- бюджетите на отделните подмярки, на база предложените анкетни предложения, от фирми и жители на селата на територията на община Дупница. Общо 71 са предложенията направени от фирми, неправителствени организации и предприемачи за финансиране на различни дейности, които са допустими само в селата.
На този етап, най- много предложения има за развитие на селския туризъм и в частност изграждане на къщи за гости, както и от земеделски производители за купуване на техника.


Припомням, че Община Дупница се включи в "МИГ- Разметаница", защото не попада в списъка на селските райони, като единствената алтернатива за осигуряване на сериозни финансови средства от Европейския съюз за малките населени места и местния бизнес.