Иван Андонов обяви регистрацията на МИГ Невестино- Кюстендил и готовност за кандидатстване пред европейските фондове
Иван Андонов обяви регистрацията на МИГ Невестино- Кюстендил и готовност за кандидатстване пред европейските фондове / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил

Местната инициативна група / МИГ / Невестино- Кюстендил е вече официално регистрирана от Кюстендилски окръжен съд.
"До края на месец август ще е готова Стратегията за работа на групата и да очакваме финансиране по програмата за развитие на селските райони. Тя е многофондова. Местната инициативна група Невестино- Кюстендил ще може да се кандидатства и пред други от структурните фондове на ЕС и програмите за трансгранично- сътрудничество", обяви от трибуната на Общинския съвет председателят на МИГ Иван Андонов. Той благодари за съдействието на кметовете на двете общини Димитър Стаменков и Петър Паунов.