Има или няма правен интерес СПИНОК да оспорва решения на ОС- Кюстендил?
Има или няма правен интерес СПИНОК да оспорва решения на ОС- Кюстендил? / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил, архив

Продължават съдебните дела по жалби на Сдружение СПИНОК срещу решения на Общински съвет- Кюстендил. Те се разглеждат от Административните съдилища в Благоевград и Перник, след отводи на съдиите от Кюстендил, след това стигат до ВАС. Последните жалби са съвместни със Сдружение "Възраждане 2015".

"Да, има все още дела, по които съдии от Административен съд - Перник и някои от Административен съд - Благоевград, прекратяват делата по жалбите на двете сдружения, защото считат, че и двете нямат правен интерес от обжалване актовете на съвета. Това обаче е в противоречие с предхождащи и предходни произнасяния по този въпрос с определения от Върховния административен съд още през 2015 г., и при това положение, тези съдии рискуват актовете им да бъдат отменени, а те да нямат успешна професионална кариера за в бъдеще", коментира в писмо до Дарик адвокат Ангел Ангелов, който представлява СПИОНК. Сдружението ще обжалва пред ВАС прекратените производства по жалбите им срещу решенията на ОС за облигационния заем, избора на обществен посредник и закриването на Гимназия "Неофит Рилски".
По повод на правния интерес на СПИНОК и противоречивата съдебна практика по въпроса, вече има поискан и даден и един отвод на съдия от Върховния административен съд - Марио Димитров, бивш зам.-министър на правосъдието, от правителството на НДСВ. Новият съдебен състав обаче ще гледа делото на 6 декември 2017 г.! То по жалба срещу продажбата на хижа в Осоговската планина.

"Действително някои съдийки и в частност тези от Административен съд - Перник се произнасят в противоречие с практиката на Върховния административен съд по делата на СПИНОК, но това се инцидентни и непредставителни като цяло съдебни произнасяния. Точно заради такива съдебни актове, недоверието и неодобрението към българската съдебна система е над 90% в суверена и в това няма нищо обидно нито невярно. А точно в изнасянето на тези данни от мен, съдиите от Административен съд - Кюстендил са "прозрели" негативно "мое субективно" отношение към тях, което просто не е така и не отговаря на истината. Но, на практика, точно това се изтъква като мантра от съдиите от Административен съд - Кюстендил - за непрестанно повтарящите се отводи по новите дела, по жалби на СПИНОК", заключава в писмото си до редакцията адв. Ангелов, като право на отговор на публикация от 1- ви декември.