Две банки с оферти за рефинансиране на облигационния заем на община Кюстендил

Две банки с оферти за рефинансиране на облигационния заем на община Кюстендил
Две банки с оферти за рефинансиране на облигационния заем на община Кюстендил / Дарик- Кюстендил,архив

Две финансови институции са представили оферти за финансиране/ рефинансиране на облигационния заем на община Кюстендил. Това са УниКредит Булбанк и Общинска банка, каза за Дарик общинският съветник от АБВ и член на комисията по отваряне и оценка на офертите Ангел Ангелов.

Кандидатите трябва да са посочили: Вид на дълга- инвестиционен заем или облигационна емисия, в размер не повече от 5 000 000 евро/ 10 000 000 лв. Срок на дълга- не повече от 10 години.
Сред другите условия към финансовите институции са- годишен размер на лихвения процент по разплащателните сметки и депозитните сметки на общината, възможност за подкрепа на други общински проекти и облекчени условия за обслужване на служители.