/ netinfo
В края на месец юни 2018 г. броят на регистрираните безработни в Дирекция “Бюро по труда” е 2468 души, равнище на безработица (9.3%). В сравнение с май безработните са намалели със 106 лица (4.1%), а равнището на безработица се е намалило с 0.4 пункта.
 

Община Кюстендил – 2368 лица и равнище на безработица - 9.2%
Община Невестино – 80 лица и равнище на безработица -  13.0%
Община Трекляно – 20 лица и равнище на безработица  - 11.1%

 
Структурата на регистрираните  безработни лица по професионален признак е следната:
 
работническа професия 477 лица (19.3%) от общо регистрираните;
специалисти  569 лица (23.1%);
без специалност и професия 1422 лица (57.6%) от общо регистрираните.

 
222 безработни са започнали през май работа чрез Бюро по труда-Кюстендил

Структурата на регистрираните  безработни лица по образование е следната:

 
с висше образование 193 лица (7.8%);
със средно образование са регистрирани 197 (7.9%);
със средно специално и професионално образование 834 (33.8%);
с основно образование са регистрирани  393 лица (16.0%);
с начално образование са регистрирани 851 лица (34.5%).

 
Регистрирани безработни лица от рисковите групи на пазара на труда към края на м.юни: 1318 са жени (53.4%), 232 са лицата  с намалена трудоспособност (9.4%), 366 са младежите до 29 години (14.8%), 848 са лицата над 50-годишна възраст (34.3%) и 1034 са регистрираните продължително безработни лица (41.9%) от общо регистрираните.

Входящия поток през юни обхваща 242 регистрирани безработни лица, при изходящ поток през месеца 348 лица.