Бюро по труда
Бюро по труда / Дарик Добрич - архив
През месец май на територията на Дирекция “Бюро по труда”-  Кюстендил са заявени  400 работни места. От тях на първичен трудов пазар- 309 работни места и за субсидирана заетост – 91.

Най-много от заявените свободни работни места  са в секторите търговия, преработващата промишленост, хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и административни дейности.

През месец май са постъпили на работа 222 безработни лица, от тях:  205 /92.3%/ са започнали работа  на първичен трудов пазар, по програми за обучение и  заетост – 17.
 
Дирекция “Бюро по труда” Кюстендил продължава реализацията на ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
 
Бюро по труда- Кюстендил