/ iStock/Getty Images
150 нарушения са констатирали горските инспектори в Кюстендил. Това съобщиха  от Регионална дирекция по горите, чиято територия обхваща областите Кюстендил и Перник.

От началото на годината са извършени близо 7 000 проверки. 

Проверени са обекти за складиране, преработка и търговия с дървесина, обекти за добив на дървесина, превозни средства, както и физически и юридически лица. За периода влезлите в сила наказателни постановления са 135 с наложени глоби за близо 24 187 лева. 

Голяма част от установените нарушения са свързани със санкции за незаконна сеч на дървесина и транспортиране без контролна горска марка.

Проверяват се всички сигнали, постъпили на телефон 112, които до момента са 31. 

Самите проверки са извършени със съдействието на органите на МВР. 

Голяма част от сигналите за свързани с незаконна сеч и съхранение на дървесина без превозен билет.
Фокус