1329  заявления за освобождаване от такса битови отпадъци в община Дупница
1329 заявления за освобождаване от такса битови отпадъци в община Дупница / Дарик радио,архив

1329 са подадените заявления за освобождаване от такса битови отпадъци в община Дупница. Срокът за това изтече в края на миналата година. За сравнение миналата година бяха над 1800, предходната 1799.

От общинската администрация ще направят проверки на подадените декларации за освобождаване от такса смет на имоти, които не се използват. Проверките се налагат, тъй като не липсват случай на некоректно подадени декларации.

В случаите, когато в декларирания имот, след проверка на органите на общинска администрация в Дупница, се установи ползването му или откриване на нови партиди, както и съществено движение по съществуващи партиди за ток и вода, нарушителите дължат глоба в трикратен размер на годишната такса за сметосъбиране и сметоизвозване, но не по-малко от 500 лв.

Тази година има подадени и 23 заявления, чрез които се иска преминаването на твърди битови отпадъци на база количество изхвърлен отпадък.