/ Община Хасково
Започва ремонт на детска градина „Зорница“ сграда - „Незабравка“ на улица „ Добруджа“ в Хасково. Ремонтът е по проект финансиран от Националния доверителен екофонд.

Асфалтират улица „Пещера“ в Хасково

Общата сума е 591 216,05 лева от тях фонда отпуска 502 533,64 лева, а от Бюджета на общината са останалите 88 682,41 лв. За 60 дни строителите трябва да подменят дограмата, да направят топлинно изолиране на външни стени, под и покрив.

Ремонтират „Младост” в Хасково по проект

Ще се реконструира котелната централа и отоплителната инсталация. Ще се монтират слънчеви колектори.