/ Дарик радио, Хасково, Архив
Община Хасково ще получи безвъзмездно финнасиране от над 1 милион лева за реализацията на два социални проекта, информират от администрацията. 

Община Хасково приема проекти за младежки дейности

Кметът Добри Беливанов подписа в МТСП договор за създаване на Център за грижа за лица с психични разстройства с капацитет 15 души. Финансирането е по ОП „Региони в растеж”, като за изграждане на центъра тя предоставя 569 591 лева.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца. Общината е задължена да поддържа социалната услуга минимум 5 години. В този център ще могат да се настаняват хора от цялата област.

По данни на Центъра за психично здраве- Хасково ЕООД подходящи за настаняване в новата социална услуга са 28, като 27 са мъже. Без близки, които да се грижат за тях, са 9 души, а на възраст под 40 години са 8 лица.

Водопроводът в северната зона на Хасково с акт 16

13 от болните мъже са с параноидна шизофрения и от тях 12 са с ТЕЛК над 71%. 4 мъже и една жена са с резидуална шизофрения, като всички с това забояване са с ТЕЛК над 71%.  Има и трима мъже с диагноза умерена умствена изостаналост и те също са с ТЕЛК над 71%.

Кметът Добри Беливанов подписа и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 431 241 лв. по ОП „Развитие на човешките ресурси” за  патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания.

По този проект ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, психологическа подкрепа и консултиране на 177 лица на възраст над 18 години.

Срокът за изпълнение на договора е 18 месеца.