/ Дарик радио, Хасково, Архив
Община Хасково стартира приема на проектни предложния за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности. Исканията по образец за финансиране се приемат в ОП „Младежки център“, стая № 204, в срок до 30 септември 2019 г., а телефоните за контакт са: 038/622686 и 888127475.
 

17-годишен стана кмет на Хасково за един ден (СНИМКИ)


Проектите могат да бъдат финансирани с до 5 000 лева, като общият бюджет на програмата е 50 000 лева. Могат да кандидатстват младежи, групи от младежи, и организации, в които участват млади хора. Повече за правилата, реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от община Хасково и искането за финансиране по образец можете да прочетете тук
 

Започна приемът на проекти за младежки дейности в Хасково

 
Миналата година програмата бе реализирана за първи път и тогава в конкурсната сесия постъпиха 21 искания за финансиране на младежки инициативи. Назначена от кмета комисия ги оцени съгласно правилата и отхвърли 13, които не отговаряха на условията, припомнят от общинската администрация.

Останалите 8 искания бяха оценени и класирани по критерии с точкова система, като общата сума за реализирането им бе 20 590.70 лв. За изпълнението на всеки от утвърдените проекти в счетоводството на ОП "Младежки център" са постъпили финансови отчети, от които е видно, че средствата са изразходвани целесъобразно.
 

Млади хора от различни държави пристигат в Хасково за празниците


 
Одобрените и реализирани проекти са:
 
  1. Народно читалище „Тракия-2008“, гр. Хасково –3000 лева за изработка на ризи и обувки за танци за Детски танцов състав „Пъстрица“
  2. ПФТА „Златна Тракия“ – 4800 лв. за изработка на мъжки и дамски цървули и шопска литака, необходими за танц „Шопска сюита“
  3. Памела Янкова Калоянова – 3900 лв. за създаване и реализиране на авторско музикално произведение – песента „Как се ражда любов“
  4. Добромира Иванова Филипова - 1 938.20 лв. за  създаване на Клуб за доброволчески инициативи към ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“ (провеждане на изнесено обучение на доброволци, закупуване на консумативи и материали за провеждане на кампанията)
  5. Славян Кирчев Костов - 1 501 лв. за закупуване на фотоапарат, обектив и адаптер за Клуб по фотография към ОП „Младежки център“-Хасково с цел разширяване на възрастовия диапазон при обучението
  6. Училищно настоятелство „Проф. д-р Асен Златаров“ - 3 891.50 лв. за осъществяване на Младежки културен обмен на тема „Европа - наш общ дом“ между младежи от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“- Хасково и младежи от Учебен център Колхузен, гр. Вестоверлдинген, Германия
  7. Клуб за народни хора „Веселие“ – 462 лв. за участие на младежката формация във Фолклориада „В сърцето на Родопите“, в Смолян
  8. Диана Валентинова Делчева - 1098 лв. за организация и провеждане на семинар: „Традициите и фолклора на Тракия“ с цел да се запознаят младежите в Хасково с танцовите и певчески традиции на етнографската област, в която живеят.