/ Дарик радио, Хасково
Разрешение за ползване на водопровода в Северна зона е издадено от ДНСК. То е получено от община  Хасково.

ВиК-Хасково: Не приемаме, че забавянето на новите кладенци, е по наша вина

Предстои окончателно разплащане на участниците в строителния процес, след което цялата документация по изпълнението на обекта ще бъде изпратена към Асоциацията по ВиК към Областна администрация за предаване на експлоатационното дружество, което е ВиК-Хасково ЕООД, информират от кметството.

До момента за експлоатация са предадени 4-те кладенеца в Северна зона. Очаква се заповед за приемателна комисия от ДНСК София за водопровода на ул . „Бачо Киро“.

Приет от Басейнова дирекция е кладенеца в зона Узунджово, предстои учредяване санитарно охранителна зона от Басейнова дирекиця, след което следва въвеждане на обекта в експлоатация от ДНСК.

ВиК-Хасково: Парите от МС за нови кладенци включват проектиране, строителство и предаване

Трите кладенеца в Източна зона се очаква да бъдат приети от Басейнова дирекиця и да бъде учредена Санитарно охранителна зона за вододайна зона Източна зона, след това отново следва въвеждане на обекта в експлоатация от комисия на ДНСК.

МРРБ проверява новите кладенци на Хасково

Община Хасково изпълнява своите задължения като ежемесечно до 10 число информира МРРБ за изпълнените дейности по обект допълнително аварийно водоснабдяване на Хасково, допълниха от общинска администрация.

След като бе установено повишено съдържание на природен уран в питейната вода на Хасково с постановление на Министерски съвет бяха отпуснати близо 2 милиона лева за изграждане на 8 кладенеца за питейна вода и два допълнителни водопровода.