Серен диоксид три пъти над нормата в Димитровград
Серен диоксид три пъти над нормата в Димитровград / netinfo
Серен диоксид три пъти над нормата е отчетен във въздуха на Димитровград в 15 часа днес. Час по-късно регистрираното от автоматичната измервателна станция количество на серния диоксид в града е било 1,3 пъти над допустимото.

Източник на замърсяването е ТЕЦ „Марица 3”. За да бъдат ограничени концентрациите на серния диоксид във въздуха на Димитровград, регионалната екоинспекция е разпоредила незабавно да бъдат намалени производствените мощности в централата.

В 17.00 часа стойностите на серния диоксид в димитровградския въздух са спаднали под праговата норма.

Непрекъснатият контрол на параметрите за качеството на атмосферния въздух в града продължава.