Затворено
Затворено / iStock/Getty Images
Ремонт на салона за обслужване на клиенти започва офисът на НАП в Хасково.

Проектът предвижда нови и по-удобни за работа с граждани и фирми гишета, обособяване на просторни и комфортни места за изчакване, както и изграждане на приемна за консултации с експерти на агенцията.

Ремонтните дейности са с предварителен срок на изпълнение 3 месеца. През това време достъпът на клиенти ще е реорганизиран.

До завършване на строителните работи във фоайето, централният вход на сградата ще бъде само за служители на администрацията. За клиентите вече е обособен специален вход от изток.

След като фоайето бъде ремонтирано, подобрения ще започнат и в крилото в източната част на сградата. Междувременно ще се изгражда и нов, просторен архив, в който ще се съхранява данъчна и осигурителна информация.


 
БТА