Община Димитровград
Община Димитровград / DarikNews.bg, Архив
Димитровград днес е домакин на форум "Професионалното образование - предизвикателства и перспективи", организиран по повод 70 години професионално образование в града. Форума в 10.30 ч. в зала „Гроссето“ ще открие кметът Иво Димов. В първата част ще бъдат обсъдени подходите и похватите за придобиване на първа степен на гимназиално образование и прилагане на дуалната система на обучение в община Димитровград. В дискусията ще участват представители на РУО Хасково, работодатели, Бюро по труда и преподаватели.

70 години професионално образование честват в Димитровград


"Училище - Бизнес - Академия" - кариерно ориентиране, придобиване на степен на професионална квалификация, повишаване на качеството на професионалното образование и проект на система за трансфер на кредити са темите, които ще бъдат във фокуса на обсъжданията във втората част. В него активно участие ще вземат: Георги Стоев, представител на "Тракия икономическа зона", преподаватели от професионалната гимназия, представители на ВУЗ и на община Димитровград. Дискусията "Споделени практики, бъдещи планове и очаквания" на финала ще очертае основните насоки за развитие на професионалното образование в общината.
 
Програма
ФОРУМ „Професионалното образование – предизвикателства и перспективи“

ЗАЛА „ГРОСЕТО“
9.30 - РЕГИСТРАЦИЯ
10.15 – 10.30 – ОТКРИВАНЕ
- Кмет на Община Димитровград
- РУО Хасково
- Директор на  ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“
10.30 – 11.00 -ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ – I ЧАСТ
  • ПОДХОДИ И ПОХВАТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЗПУО ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА 1-ВА СТЕПЕН  НА ГИМНАЗИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
  • ПРИЛАГАНЕ НА ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
С участието на: инж. технолог Татяна Къшева – старши учител в ПГ
                          инж. Виолета Донева – зам. директор по УПД
представители на РУО, работодатели , Бюро по труда.
11.00 – 11.15 - Кафе-пауза
11.15 – 12.00 - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ – II ЧАСТ
            - „УЧИЛИЩЕ – БИЗНЕС - АКАДЕМИЯ“ (кариерно ориентиране, придобиване на степени на професионална квалификация, повишаване на качеството на професионалното образование, проект на система за трансфер на кредити)
С участието на:  Георги Стоев - представител на „Тракия икономическа зона“
инж. Катя Гергинова – старши учител в ПГ
                           инж. Анелия Демирева – старши учител в ПГ
                             педагогически съветници на ОУ в гр. Димитровград,  представители на ВУЗ, работодатели, представители на Община Димитровград
12.00 – 12.30 – ДИСКУСИЯ  „Споделени практики, бъдещи планове, очаквания“ .
ЗАКРИВАНЕ НА ФОРУМА
13.00 – Обяд
 
КОНКУРС „АЗ И МОЯТА ПРОФЕСИЯ“
участие с презентации, есета и постери от Професионални гимназии в областта и страната
14.00 – 14.15  - ОТКРИВАНЕ
14.15 – 15.15 – I СЕСИЯ
15.15 – 15.30 – РЕФРЕШ ПАУЗА
15.30 – 16.30 – II СЕСИЯ
16.30 – 17.00 – „Споделени мигове и преживявания“
17.00 – НАГРАЖДАВАНЕ