/ Туристически портал-Хасково
Най-атрактивният елемент от този проект е изграждането на зелена стена от декоративни растения с надпис "ХАСКОВО"
Кметът на община Хасково Станислав Дечев подписа договор за финансиране на проект за рехабилитация и реконструкция на подхода към символа на града, монумента "Св. Богородица с Младенеца" на хълма "Ямача" над града, съобщиха от Общината.

Пейки „Аз обичам Хасково” монтираха до монумента на Богородица

Общият размер на проекта е за близо 1,329 млн. лева
, а със средствата ще бъдат извършени дейности по благоустрояване на района около монумента.

Първият етап обхваща пространството между улиците "Родопи", където ще се ремонтират подходът и централното стълбище, ще се оформи зона за отдих с беседки, пейки и парково обзавеждане, ще се създаде нова паркова среда с озеленяване и залесяване с широколистни и иглолистни видове.

Текущи ремонти за над 275 000 лв. правят в Хасково 4 фирми  

Във втория етап между улиците "Добруджа" и "Панорама" ще се ремонтират двойните стълбища и ще се изгради достъпна зона за отдих и спорт. Най-атрактивният елемент от този проект е изграждането на зелена стена от декоративни растения с надпис "ХАСКОВО".

Той ще бъде в подножието на "Света Богородица", откъдето ще започне и велоалея.