Отличиха с грамоти съда и наблюдателите му в Димитровград
Отличиха с грамоти съда и наблюдателите му в Димитровград / DarikNews

Грамота за принос към развитието на съдебната система в България получи днес председателят на Районен съд-Димитровград Иван Маринов. Тя бе връчена от председателя на националната неправителствена организация «Мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт” Георги Милков. Такава грамота получи и лидерът на профсъюзната организация „Евро синди”, чиито представители участват в гражданското наблюдение върху работата на димитровградския районен съд в продължение на 3 месеца. Докладът от него бе представен днес в зала 1 на съда. 30 дела са били наблюдавани за този период в Районен съд-Димитровград, като 2/3 от тях са приключили със съдебен акт, 6 със споразумение, 1 е отложено и 4 прекратени. 18 са били по Семейния кодекс, 10 по Закона за закрила на детето и 2 по Закона за защита от домашно насилие.

Отличиха с грамоти съда и наблюдателите му в Димитровград
netinfo

Представеният днес 3-месечен аналитичен доклад е изготвен по втора фаза на проекта „Правосъдие близо до хората”, която се реализира в 8 съдилища на окръжно и районно ниво в градовете: Димитровград, Кърджали, Свиленград, Стара Загора, Хасково и Чирпан. В процеса на гражданския  мониторинг доброволци са наблюдавали общо 170 съдебни дела, проведени в 178 съдебни заседания. Местните координатори са проследили пряко 12 процедури по програмата за случайното разпределение на съдебни дела. Изготвен е анализ на интернет-страниците на наблюдаваните съдилища и анализ на декларациите по ЗПУКИ на съдиите от наблюдаваните съдилища, изведени са и препоръки. Ние не поставяме оценка на окръжните и районни съдилища как водят съдебните дела или дали решенията им са справедливи, а целим подобряване на отчетността, прозрачността и етиката в съдебната система на България чрез гражданско наблюдение, коментира Георги Милков, който представи доклада. Сериозен напредък е оценката за Районен съд-Димитровград. Председателят му Иван Маринов коментира ползите от гражданското наблюдение и отчете инициативата за положителна. Няма как да не съм доволен от конкретните резултати, тъй като при нас не са констатирани незаконосъобразни практики, посочи той. И увери, че от районния съд в Димитровград ще се стремят да изпълнят дадените припоръки, както и за по-голяма видимост и прозрачност в работата на съдената система.

Гражданските наблюдатели тук бяха хора, които дори не бяха влизали в съд, но с предварителната нагласа, че тази институци е едва ли не много страшна. Стартирахме със скептицизъм, а в края на периода той беше преодолян и имаме положителен краен резултат и отношение, посочи местният координатор Веселин Тодоров.

Отличиха с грамоти съда и наблюдателите му в Димитровград
netinfo

От 15 ч. утре в Хасково ще бъде представен и докладът за гражданското наблюдение върху работата на съдебната система в областния град. 30 са били и там наблюдаваните дела- 14 по Семейния кодекс, 13 по Закона за закрила на детето и 3 по Закона за защита от домашно насилие. 24 са приключили със съдебен акт, по 3 – със споразумение, отложени и прекратени. Най-много дела с постигнати споразумения или спогодби между страните са отчитат за Районен съд-Свиленград, сочат данните в доклада.