/ Дарик радио, Хасково
Възстановяването на надвнесен данък става в рамките на около месец, съобщават от офиса на НАП в Хасково.
От началото на тазгодишната данъчна кампания до днес, Агенцията в Хасково е върнала 37 000 лева на 146 лица заради различни данъчни облекчения. Правото на такива е заявено пред НАП с подаването на годишна данъчна декларация за получени доходи през предходната година.

Най-честото основание за възстановяване на платени данъци са облекчението за деца и за намалена работоспособност, гарантирана с удостоверение от ТЕЛК, уточняват от офиса на приходната агенция. Намаляване на дължимия данък върху доходите се полага също при сключена застраховка „Живот“ и теглен ипотечен кредит за закупуване на жилище от млади семейства.

От НАП обръщат внимание, че при ползване на което и да е данъчно облекчение, с годишната данъчна декларация следва да се представят необходимите документи, доказващи правото за намаляване на дължимия данък.

Например при ползване на облекчение заради сключена застраховка „Живот“, е необходима бележка от застрахователното дружество, с която се доказва размера на платената застрахователна премия. Ако данъчната основа в годишната декларация е примерно 5 000 лв., но през миналата година са внесени 300 лв. премия по застраховката за живот, то облагаема ще бъде разликата от 4 700 лв., а дължимият данък вместо 500 лв. ще е 470 лв.

Данъчните облекчения могат да се ползват при условие, че не са налице подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, напомнят още от агенцията. 

2 144 лица от област Хасково вече декларираха доходите си от предходната година. Почти 1 500 от тях го направиха по електронен път – с електронен подпис или с персонален идентификационен код (ПИК). Крайният срок за деклариране на доходите и плащане на дължимия данък е 30 април.