/ dariknews.bg

С писмо на председателя на регулатора до изпълнителния директор на „ВиК-Хасково“ ЕООД, се изисква в 7-дневен срок водното дружество да представи в КЕВР информация по проблема с водата на Харманли, съобщават от Регулатора.

Заради урана: 4 водоноски снабдяват с вода Харманли

В доклада на „ВиК-Хасково“ ЕООД следва да бъдат предоставени данни от направените проби от водоизточниците (местоположение и дебит), които са показали отклонение в нормативно заложените показатели за качество. Регулаторът очаква да бъде информиран също за населените места с влошено качество на питейната вода и за броя на засегнатото население.

Направиха нови изследвания на водата в Хасково

В Комисията трябва да бъдат представени копия на протоколите за физикохимичен и микробиологичен анализ на взетите проби от Регионална здравна инспекция в  Хасково, от началото на м. юли 2018 г. до момента, които са показали несъответствие със стандартите за качество на питейната вода. „ВиК-Хасково“ трябва да информира Комисията и за начина, по който дружеството е информирало потребителите за възникналия проблем, за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. Същевременно в изпълнение на задълженията си по

Емил Георгиев: Проблемът с хасковската вода няма да се разреши с кладенци

Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите, водният оператор трябва да посочи дали на потребителите е осигурено алтернативно водоснабдяване с питейна вода, включително с водоноски и къде са разположени те на територията на населените места. В доклада до КЕВР следва да бъде включена и информация за регистрираните жалби и сигнали на потребители за лошо качество на питейната вода за предходни периоди.

Хасковлии: Грехота, от Божия дар бизнес правят (СНИМКИ)

В посочения 7-дневен срок „ВиК-Хасково“ трябва да информира Комисията дали до този момент са правени обследвания за причината за рязкото влошаване на качеството на питейната вода в региона и какви мерки дружеството е предприело и планира да извърши, съвместно с други институции, с цел да бъдат изпълнени нормативните изисквания за качество на предоставяната водоснабдителна услуга и да посочи срока за тяхното изпълнение.

От ВиК хасково съобщиха, че заради недостига на водоноски са изискали военните да им предоставят.