/ Thinkstock/Getty Images
По искане на „ВиК“ ЕООД, Хасково, Регионална здравна инспекция - Пловдив направи ново изследване на питейната вода в Хасково по радиологични показатели, съобщиха от водното дружество. В периода 10 април - 26 април са взети 11 проби от помпените станции „Северна зона“, „Узунджово II етап“ и „Източна зона“.
 
Емил Георгиев: Проблемът с хасковската вода няма да се разреши с кладенци

Резултатите на пробите от помпени станции „Северна зона“ и „Източна зона“ показват, че показателят естествен уран е под максимално допустимата стойност от определената в Наредба № 9 за качеството на водата за питейно-битови цели.

Хасково с пречиствателна станция за уран?

Отклонение има при пробите от помпена станция „Узунджово II етап“.
При максимално допустима стойност от 0,03 мг/л според наредбата, установеното количество е 0,039 мг/л, информират от ВиК-Хасково.
 
Хасковлии: Грехота, от Божия дар бизнес правят (СНИМКИ)

Заключението от 1 август за резултатите от пробите е публикувано на интернет страницата на Регионалната здравна инспекция. Остава в сила наложената забрана за използване на питейната вода за пиене и приготвяне на храна. За населението в града са осигурени водоноски.
 
РЗИ-Хасково взе 27 проби от хасковската вода, 14 са негодни

Продължава работата по проект „Допълнително аварийно водоснабдяване на Хасково”, което се финансира по споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Хасково.

След въвеждане в експлоатация на новоизградените съоръжения и предаването им на ВиК оператора с разрешение за ползване, водата от тях ще бъде смесена с тази от другите помпени станции от водоснабдителната система на Хасково, което ще доведе до повишаване на качеството на водата и до отпадане на забраната за използването и за пиене и приготвяне на храна, обясниха още от ВиК.