/ / Thinkstock/Getty Images

Общо 27 проби от питейни води са взели РЗИ-Хасково в областта през 2017 г. От извършените изследвания няма установено несъответствие по показател „естествен уран”. В 14 проби обаче има влошаване на водата по показател - „обща алфа активност”.

Връчени са предписания до водните дружества за извършване на допълнителни изследвания на питейната вода за „специфични радионуклиди” и изчисляване на „общата индикативна доза” в акредитирани лаборатории, информираха от РЗИ-Хасково.