/ Дарик Добрич
Инспекцията по труда засилва допълнително контрола в сектор "Селско стопанство" в Хасковска област предвид затоплянето на времето и активизирането на дейностите в него.

Екипите, проверяващи в сектора, ще бъдат увеличени с инспектори по труда, осъществяващи контрол в други икономически дейности. Акцент при проверките ще бъде законосъобразното наемане на работна сила.

От инспекцията припомнят, че секторът е един от най-рисковите по отношение използването на недеклариран труд и по осигуряването на здраве и безопасност при работа. През 2020 г. в селското стопанство в национален мащаб са били извършени 3567 проверки. Констатираните нарушения са били 10 464. Установените случаи на работа без трудов договор в сектора са били 207.

От началото на тази година 225 земеделски стопани в страната са заявили общо 35 647 образци на еднодневни трудови договори, от които за 4 часа - 4270. Основно договорите са за отглеждане на винени лозя, ябълки, ягоди и лавандула.
 
БТА