/ iStock/Getty Images
Първият по рода си в Хасковска област център за временно настаняване на бездомни лица бе открит в Димитровград. Институцията от резидентен тип ще може да приютява до 20 потребители на социалната услуга, съобщиха от общинския пресцентър.

Преустройството на бившето общежитие на Икономическия техникум "Проф. д-р Асен Златаров" е на стойност 626 769 лева. Освен на бездомници, то ще осигурява и покрив на изложени на риск от бедност и социално изключване, жертви на трафик, насилие и други форми на експлоатация, различни форми на зависимости, жертви на измами, уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и хора в неравностойно положение.

Кризисен център за деца в риск изграждат във Варна

Домът разполага с кухня с възможност за самостоятелно приготвяне на храна и трапезария, медицински център, приемни и помощни помещения. Изградена е и рампа за достъп на хора в неравностойно положение.

Пет са ангажираните в центъра социални работници, допълниха от общината.
 
БТА