/ Dariknews.bg, архив
Община Варна започва изграждането на Кризисен център за настаняване на деца в риск и на приют за бездомни и социално слаби, съобщи днес началникът на дирекция "Социални дейности" Таня Василева.
 
Приютът ще бъде с капацитет 50 места, а в кризисния център ще могат да бъдат настанявани максимум 20 деца с родител. Освен подслон, в двете звена ще бъдат предлагани и различни услуги, насочени към интеграцията на потърсилите помощ, каза още Василева.
 
Максималният срок за престой в тях ще е 3 месеца.
 
Създаването на двете звена става възможно чрез спечелен проект по програма "Региони в растеж" на стойност малко над 3,3 милиона лева, от които около 540 000 лева са собствено финансиране. С парите ще бъдат ремонтирани и модернизирани две бивши общежития. Ремонтът на сградите трябва да приключи до края на тази година.
 
 
БТА