Снимка:
Снимка: / Музей ЕТЪР
Един от символите на Гергьовден е зеленината. Украсяването на къщите, кошарите, стопанските постройки и съдовете, свързани с доенето и преработката на млечните продукти със зеленина в деня на празника се смята, че предпазва хората и овцете от болести.

Кой е Свети Георги?

Традицията повелява на Гергьовден да се окачват люлки и кантари на зелено дърво, а тегленето и люлеенето да се изпълняват за здраве.

Гергьовден е – традиции и обичаи (ВИДЕО)

Гергьовден
Етнографски музей на открито Етър

Гергьовден
Етнографски музей на открито Етър

Гергьовден
Етнографски музей на открито Етър