Обсъждане на Областния план за превенция на престъпността в област Габрово.
Обсъждане на Областния план за превенция на престъпността в област Габрово. / Областен управител Габрово
Противодействие на престъпления с наркотични вещества, телефонни измами и незаконна сеч са сред основните цели, застъпени в Плана за противодействие на престъпността в област Габрово за 2019 г.
 
„Изключително внимание трябва да обърнем върху дейности, свързани с  противодействието на престъпления с наркотични вещества особено в районите на учебни заведения“ – заяви областният управител Невена Петкова по време на представяне на Областния план за превенция на престъпността в област Габрово през 2019 година.

Областният управител предлага нова административна услуга

В срещата участваха директорът на ОДМВР–Габрово, кметът на Община Габрово  и заместник–кметове на общините от региона, представители на Окръжна прокуратура–Габрово, на общински инспекторати, директори на териториални структури.

Всеки втори водач на автомобил, роден след 1998 година се дрогира

Още два акцента се откроиха по време на обсъждането, върху които трябва да се съсредоточат, според участниците в срещата, усилията на институциите, и това са превенция на телефонните измами сред възрастни и самотно живеещи хора, както и мерки за противодействие на незаконната сеч.

Запомнете: Полицията не иска пари от гражданите, за да си свърши работата

Планът е разработен от Областната дирекция на МВР–Габрово и включва дейности от компетенциите на различни структури, които имат отношение към превенция на престъпността.

Непълнолетен се навърта с наркотици в джобовете край габровско училище

Макар че е утвърден, този документ може да бъде променян, допълван или актуализиран, напомни директорът на ОДМВР старши комисар Борислав Бончев.

Той ще включва дейности по пет основни приоритета – изграждане на сигурна и безопасна среда в населените места, създаване на среда на толерантност сред децата и младежите и възпитаване в дух на отговорност и развитие на гражданска култура, осигуряване на условия за намаляване на риска на престъпления сред уязвимите групи, изграждане на устойчиви партньорства за превенция на престъпността между органите на държавна власт, неправителствените организации, бизнеса и гражданското общество и техническо и организационно обезпечаване на превенцията на престъпността. 

Сред заложените цели са: повишаване сигурността чрез намаляване престъпленията срещу личността и собствеността на гражданите; ограничаване измамите и  престъпленията спрямо възрастни и самотно живеещи хора; противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества; ограничаване извършването на домови кражби; подобряване на мерките за опазване на движимото и недвижимо археологическо наследство; предприемане на мерки за противодействие на  незаконната сеч; осигуряване сигурността  и безопасността  на българските и чужди туристи; засилване контрола върху престъпленията,  засягащи публичната собственост и инфраструктура, като и тези попадащи в обхвата на т.нар. сива икономика; ограничаване на пътния травматизъм; намаляване на насилието сред децата и младежите; намаляване броя на необхванатите и преждевременно напусналите образователната система лица в задължителна училищна възраст; повишаване на образователния, културния и социален статус на маргинализираните групи от населението; повишаване информираността на гражданите за различните видове престъпни посегателства.