спиране вода
спиране вода / ThinkStock/Getty Images

Поради продължителното засушаване и намаления дебит на водоизточниците и по предложение на кметския наместник на с. Лесичарка, ВиК – Габрово въвежда режим на водоподаване в село Велковци от 10.08.2017 г., както следва:

Вода се подава от 08:00 до 14:00 ч. за високите части на селото

Вода се подава от 14:00 до 20:00 ч. за ниските части на селото

Да се ограничи ползването на питейна вода за други нужди / поливане, миене и т.н./