„Топлофикация - Габрово“ поиска от КЕВР да прекрати дейността ѝ, съобщиха от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Габрово може да остане без парно тази зима

На 15 август е постъпило заявление от  дружеството за прекратяване на издадените от регулатора лицензии за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и за дейността „пренос на топлинна енергия“.

Като мотиви за прекратяване на лицензиите е посочена техническата невъзможност на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност. Решението за прекратяване на лицензиите е взето на проведено заседание на Съвета на директорите на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД, проведено на 2 август.

След проверката на КЕВР в „Топлофикация - Габрово“: Липса на ремонти и инвестиции

Заявлението не е основание за спиране на проверката на КЕВР в „Топлофикация - Габрово“ ЕАД. В хода ѝ ще бъдат установени фактите и обстоятелствата, които според дружеството, не му позволяват да продължи да топлоснабдява клиентите си.

Резултатите от проверката ще залегнат в мотивите на предстоящото решение на регулатора.