Технически университет - Габрово ще обучава докторанти от Германия
Технически университет - Габрово ще обучава докторанти от Германия / frankfurt-university.de

Два немски университета във Франкфурт и във Вилхелмсхафен ще изпращат свои студенти, които да придобиват образователна и научна степен „доктор” по акредитираните докторантски програми на Технически университет – Габрово.

Ректорът на ТУ Габрово проф. дтн инж. Райчо Иларионов и зам.ректорът по международно сътрудничество и връзки с обществеността доц.  д-р Цветелина Ганкова бяха на официално посещение във Висшето училище Франкфурт и във Висшето училище „Яде”, Вилхелмсхафен, където бяха подписани двустранни договори за съвместно обучение на докторанти в областта на електротехниката, електроенергетиката, енергийната ефективност, машиностроенето, мехатрониката,  електрониката, комуникационната и компютърната техника. Дипломите ще се издават от ТУ Габрово.

Изхождайки от немския закон за висше образование, който не дава право на висшите училища в Германия да обучават докторанти, а само на университетите, немските партньори проявиха интерес към съвместното обучение на докторанти по акредитираните специалности на Технически университет – Габрово, което е заслужено признание и оценка за възможностите, образователните капацитети и перспективите на Университета ни.

Обучението ще се провежда под научното ръководство на учени от немска и българска страна на немски или на английски език по индивидуални докторантски планове, утвърдени от обучаващите катедри на факултетите „Електротехника и електроника” и „Машиностроене и уредостроене”.

Още по време на подписването на договорите беше заявено желание и от страна на бизнеса в Германия да изпраща своите докторанти за обучение в ТУ Габрово.

Немските партньори изразиха задоволство от подписването на договорите и заявиха твърдо намерение за разширяване и задълбочаване на установените международни контакти. Договорено беше наред със съвместното обучение на докторанти, които ще излизат с дипломи от ТУ Габрово, да започне работа по създаване на съвместни магистърски програми. Предстои опитът и контактите на двете страни да бъде приложен за съвместно разработване на европейски проекти.