Община Дряново
Община Дряново / Дряново - Община за пример

В края на март започва прилагането на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол. В тази инициатива е включено и изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци.

Официалните церемонии, с които стартира изграждането на обекта, ще бъдат на 25 март от 11:00 часа на строителната площадка на инсталацията в община Севлиево и на 3 април от 11:00 часа на строителната площадка на инсталацията в община Дряново.

Изграждането става с европейски средства. Общата стойност е 2 230 595,39 лв., от които 1 557 812,45 лв. европейско и 274 908,08 лв. национално съфинансиране.