Промяна в определянето на авансовите вноски за корпоративния данък
Промяна в определянето на авансовите вноски за корпоративния данък / Дарик Габрово

 

Коефициентът за определяне на месечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане от 1 август 2010г. е 1,1, съобщиха от офиса на НАП - Габрово. Това произтича от промените в Закона за държавния бюджет за 2010 г., които бяха публикувани на 23 юли в „Държавен вестник".

Досега коефициентът за определяне на авансовите вноски за корпоративния данък беше 1,0. Новият коефициент ще служи за определяне на месечните авансови вноски по корпоративния данък от август до края на 2010 г.

Промяната означава, че фирмите, плащали досега всеки месец по 1/12-а от миналогодишния си данък печалба, сега ще трябва да завишат вноските с 10% независимо дали тази година имат по-голяма печалба или не.

От Националната агенция по приходите напомнят на фирмите, че ако представителите на дружествата са подали декларация за намаляване на авансовите вноски, самата промяна в коефициента не води до задължение за подаване на нова декларация, с която да коригират декларираната преди това информация.