/ Дарик Габрово

На 28 август продължава кастренето на дърветата в зелената ивица по бул. „Априлов“ при сградите с номера от 15 до 21. Служителите на Общинско предприятие „Благоустрояване“ ще започват работа в ранните часове на деня.

Започва кастренето на дърветата в зелената зона на бул. „Априлов“

Умоляват се гражданите, живеещи в района да не паркират в близост до зелената зона до края на настоящата работна седмица, в часовете от 06:30 до 14:00 часа.

От 29 август, кастренето на дърветата ще продължи и от другата страна на бул. „Априлов“ - от Централна поща до пл. „Възраждане“.