Повече фалшиви сигнали за домашно насилие
Повече фалшиви сигнали за домашно насилие / Дарик Габрово, архив

Увеличават се фалшивите сигнали за домашно насилие, информират от социалната служба в Габрово. Все повече деца симулират и се представят за жертви. Обикновено причината за това е по-строгият контрол, упражняван от родителите. Социалните обясняват, че дори има случаи на 13-14 годишни деца, спешно изведени от домовете им след подадени фалшиви оплаквания.  Впоследствие се установява, че представените твърдения са неверни и се връщат обратно при родителите си. Фалшиви сигнали за домашно насилие постъпват и от възрастни хора, като причините при тях, са свързани най-вече със заболявания.

Броят на случаите на доказано домашно насилие през последните години  се запазва и не може да се говори за увеличаване, категорични са от социалната служба.