Отбелязваме Европейската седмица на гората
Отбелязваме Европейската седмица на гората / netinfo

400 лавровишни посадиха днес в каменната кариера край габровското село Потока представители на Природен парк “Българка”, Горско стопанство – Габрово и Регионално управление по горите – Велико Търново. Инициативата е във връзка с Европейската седмица на гората, която се организиза от Европейската комисия, ООН и Министерска конференция за защита на горите в Eвропа.
Това е първата Седмица на гората, която се празнува в Европейския съюз и ще продължи до 24-ти октомври. Отбелязва се в 46 държави, между които и България. Държавната агенция по горите е предвидила над 60 мероприятия в цялата страна, между които залесяване, възстановяване на гори, пострадали от пожари, рехабилитация на туристическа маркировка и пътища.

Целта на Седмицата на гората в Европа е чрез осведоменост на обществеността за дейностите, които се извършват в горския сектор и техния принос за подобряване на околната среда и за развитието на икономиката в Европа, да се покаже значимостта на горите в Европейската общност.